Over ons

Over ons
Als Oranjecomité Maarsbergen organiseren wij sinds 2016 Koningsdagactiviteiten op het schoolplein van de Merseberch in Maarsbergen. Wij streven ernaar om (nieuwe) inwoners van Maarsbergen te verbinden en ontmoetingen te stimuleren, door het organiseren van laagdrempelige activiteiten voor jong en oud. Wij hopen met een goed georganiseerde en uitnodigende Koningsdag een positieve bijdrage te leveren aan de sociale structuur in ons dorp. Voor een impressie van de zeer geslaagde edities, bekijk de foto’s van 2022 en de foto’s van 2023 !

Het Oranjecomité wordt op dit moment gevormd door Jacoline ter Maaten, Ellen Kamphuis-Sterk, Pauline Pels, Stans Kappert, Pieter van Beek, Imke Jacobs en Marita Blomaard.

Missie en doelstelling
Onze visie, zoals verwoord in het beleidsplan, is ‘Samen organiseren, plezier maken en verbinden. Daarbij horen de kernwaarden ‘plezier, creatief, uitdagend, transparant en verbindend’.

Sinds 2021 zijn wij een stichting. Het doel van de stichting, zoals formeel neergelegd in de statuten, is: 

“Het organiseren van activiteiten voor de bewoners van Maarsbergen in de meest brede zin van het woord maar specifiek voor Koningsdag, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

Bestuur stichting
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Jacoline ter Maaten – voorzitter
Ellen Kamphuis-Sterk – secretaris
Pauline Pels – penningmeester
Stans Kappert – algemeen bestuurslid

De Stichting Oranjecomité Maarsbergen is een stichting zonder winstoogmerk. De inkomsten van de stichting komen van giften door (lokale) ondernemers en particulieren en van subsidies. De bestuurders van de stichting zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording
Als stichting zijn wij verplicht om een financiële verantwoording openbaar te maken. Download hier de jaarrekening van 2022 en 2023 (wordt binnenkort gepubliceerd).

Contactgegevens
Stichting Oranjecomité Maarsbergen (ANBI)
van Beuningenlaan 20, 3953 BR Maarsbergen
Email: koningsdagmaarsbergen@gmail.com

KVK: 85554812
Bank: NL51RABO0352378603
RSIN: 863664921

Facebook
Facebook
Instagram